Ska du köpa bostad?

Nedan går vi igenom de viktigaste stegen som du kan tänkas undra över när det är dags att köpa en ny bostad. Har du frågor eller funderingar om hur man går till väga för att köpa en ny bostad är du alltid välkommen att kontakta oss.

kopa_image
tilltrade

Visning

PAX är professionella mäklare och kan ge en objektiv visning där spekulantens egna idéer ges utrymme. Spekulanten kan då lättare slappna av och ställa frågor utan att behöva ta personlig hänsyn till säljaren. Visning är egentligen fel uttryck, att visa bostäder kan de flesta. Låt därför oss hantera dina frågor om pris, kostnader och liknande, under visningen likväl som i fortsatta förhandlingar.

Budgivning

I praktiken sker budgivningen oftast enligt två olika modeller. Vid s.k. sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Spekulanterna informeras inte om varandras bud. Vid s.k. öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå till. Men säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den.

vardering
vardering

Budgivning

I praktiken sker budgivningen oftast enligt två olika modeller. Vid s.k. sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Spekulanterna informeras inte om varandras bud. Vid s.k. öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå till. Men säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den.

kontrakt

Kontrakt

Vid kontraktskrivningen träffas köpare och säljare tillsammans med mäklaren. Efter mötet betalar köparen en handpenning (vanligtvis 10 procent av köpeskillingen) om ingenting annat bestämts.

Kom ihåg att affären inte är bindande förrän köpekontraktet är påskrivet. Normalt brukar köpare och säljare vilja skriva på så fort som möjligt efter visningen.

Ibland finns vissa förbehåll i köpekontraktet, exempelvis att köparens medlemskap i bostadsrättsföreningen måste beviljas, eller att köparen ska besiktiga fastigheten.

Vi på PAX hör av oss till bostadsrättsföreningen, informerar om den kommande överlåtelsen och ansöker om medlemskap för köparen i föreningen.

Undersökningsplikt

Som köpare har du en skyldighet att noggrant undersöka fastigheten – den så kallade undersökningsplikten. Fel och brister som du skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord besiktning, får inte användas mot säljaren i efterhand.

Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart. Det innebär att köparen har undersökningsplikt. Om en normalt begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då får köparen själv stå för det. Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det dolt; då ansvarar säljaren.

visning
visning

Undersökningsplikt

Som köpare har du en skyldighet att noggrant undersöka fastigheten – den så kallade undersökningsplikten. Fel och brister som du skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord besiktning, får inte användas mot säljaren i efterhand.

Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart. Det innebär att köparen har undersökningsplikt. Om en normalt begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då får köparen själv stå för det. Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det dolt; då ansvarar säljaren.

budgivning

Inför tillträde

Vid kontraktskrivning bestäms tillträdesdatum. Vi vill gärna tipsa om att i god tid inför detta datum ordna med praktiska uppgifter, till exempel adressändring och eventuella prenumerationer.

Vid tillträdesdatumet ska allt inom finansiering vara färdigt och alla slutgiltiga transaktioner genomförts mellan parternas banker. Till sist går vi mäklare igenom likvidavräkning som alla parter skriver under.

Tillträde

När likvidräkningen skrivits under överförs den resterande delen av köpeskillingen till säljarens bank som löser de befintliga bostadslånen. Säljaren lämnar nycklar till köparen med eventuella inbetalningsavier. Köparen ska godkänna flyttstädningen och därefter är det dags att flytta in. Slutligen överlämnas mäklarjournalen till köpare och säljare.

tilltradekey
tilltradekey

Tillträde

När likvidräkningen skrivits under överförs den resterande delen av köpeskillingen till säljarens bank som löser de befintliga bostadslånen. Säljaren lämnar nycklar till köparen med eventuella inbetalningsavier. Köparen ska godkänna flyttstädningen och därefter är det dags att flytta in. Slutligen överlämnas mäklarjournalen till köpare och säljare.