17-Fasad
Tillbaka till objektet

Planlösning

Planritning entréplan (ej skalenlig)
Planritning entréplan (ej skalenlig)
Planritning övre plan (ej skalenlig)
Planritning övre plan (ej skalenlig)