pax_flyttaforlivet_hero

Startklar – Vi är redo när du är det

När förutsättningarna förändras är det skönt att ha förberett försäljningen. Då kan det gå riktigt fort från att du bestämt dig tills att de första spekulanterna kommer på visning. Oavsett om du vet när det är dags eller inte är det skönt att ha allt klart.
Vi hjälper dig redan nu, helt kostnadsfritt.

Fri värdering av bostaden

Vi går igenom ditt område, din bostads förutsättningar, skick och rådande marknadsläge. Utifrån det diskuterar vi försäljningspris, marknadsvärdering och om bostaden skall säljas nu eller göra den startklar.

Fotografering

För att ta fram säljmaterial behöver vi fotografera Er bostad. Vi går igenom vad som behöver göras inför fotograferingen och kan självklart bistå med praktisk hjälp som styling och städning.

Bostadsbeskrivning

Vi tar fram en beskrivning av din bostad för användning i mäklarprospekt och på webben. Det ger oss möjlighet att börja marknadsföra din bostad mot värdefulla spekulanterer vårt spekulantregister.
Självklart får Ni godkänna all information och texter innan den ges till våra intressenter.

Läs mer här hur vi planerar din kommande försäljning steg-för-steg.

Påbörja din försäljning med oss redan nu!

Intresseanmälan